Informacja - podłączenie ciepłej wody

I N F O R M A C J A
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim informuje,
 
że od dnia 01.08.2016 r. istnieje możliwość podłączenia
 
ciepłej wody w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 46.