Przejdź do treści
Archiwum aktów prawnych
Akt prawnyObowiązujący do:
Regulamin obowiązujący przy prowadzeniu postępowania na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w SM
23.11.2023
Statut SM
22.06.2023
Regulamin RN
22.06.2023
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
31.12.2022
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
21.06.2022
Regulamin Przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych
28.04.2022
Regulamin obowiązków SM i użytkowników lokali
31.05.2021
Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności prawa do lokalu w SM
31.05.2021
Regulamin Rozliczenia Wody I Odprowadzania Ścieków
30.04.2021
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
31.12.2020
Regulaminu Rady Nadzorczej
11.09.2020
Regulaminu tworzenia i gosp. środkami fund. remontowego SM w Krośnie Odrz.
01.07.2020
Regulamin gospodarki finansowej
01.07.2020
Regulaminu porządku domowego oraz zasad współżycia w zasobach SM w Krośnie Odrz.
01.07.2020
Regulamin komisji rewizyjnej RN
01.07.2020
Regulamin rozliczenia wody i odprowadzania ścieków
01.07.2020
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
01.07.2020
Regulamin Zarządu SM
01.07.2020