Przejdź do treści

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po nieczynnej kotłowni wraz z lokalem socjalnym

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po nieczynnej kotłowni wraz z lokalem socjalnym stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej

szczegóły

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków SM w Krośnie odrzańskim wraz z podjętymi uchwałami

W dniu 23.09.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, na którym podsumowano działalność Spółdzielni za 2020 rok.
Poniżej przedkładamy protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz podjęte Uchwały. 

Protokół        Uchwały

ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych przy telefonicznej obsłudze interesantów - wszelkie informacje telefoniczne mogą być udzielane jedynie dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, po podaniu numeru PESEL.

Informujemy również że istnieje możliwość upoważnienia pisemnego innej osoby.

W związku z powyższym, w celu uzupełnienia bazy danych, podanie numeru PESEL lub złożenia upoważnienia, prosimy o kontakt:

a) osobiście w biurze Spółdzielni – z

Nowa funkcjonalność - elektroniczna kartoteka lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim informuje,

że w miesiącu lipcu 2017 r. wdrożyła nową usługę internetową, która umożliwia mieszkańcom korzystanie z kartoteki elektronicznej lokalu. Usługa dostępna jest na stronie https://panel.smkro.pl po zalogowaniu wpisując indeks swojego lokalu i hasło.

Tagi