Przejdź do treści

           W dniu 22.06.23 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, na którym podsumowano działalność Spółdzielni w 2022r. Poniżej przedstawiamy protokół z Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały.

Protokół z Walnego Zgromadzenia 2023

Uchwały