Przejdź do treści
 • Zapytanie ofertowe nr 16/2023. Przedmiotem zamówienia jest wymiana balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krośnie Odrzańskim przy ul. PCK 3

  szczegóły

  Dodano:

 •            W dniu 22.06.23 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, na którym podsumowano działalność Spółdzielni w 2022r. Poniżej przedstawiamy protokół z Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały.

  Protokół z Walnego Zgromadzenia 2023

  Uchwały

  Dodano:

 • Zapytanie ofertowe nr 2/2023. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Osiedlowej w Połupinie.

  opis  
  szczegóły

   

  Dodano:

 • Zapytanie ofertowe nr 1/2023. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Poznańskiej 42a w Krośnie Odrzańskim.

  opis   
  strona1  strona2

   

  Dodano:

 • Regulamin CW

   

  Dodano:

 • ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po nieczynnej kotłowni wraz z lokalem socjalnym stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej

  szczegóły

  Dodano:

 • W dniu 23.09.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, na którym podsumowano działalność Spółdzielni za 2020 rok.
  Poniżej przedkładamy protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz podjęte Uchwały. 

  Protokół        Uchwały

  Dodano:

 • ogłoszenie

  Dodano:

 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych przy telefonicznej obsłudze interesantów - wszelkie informacje telefoniczne mogą być udzielane jedynie dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, po podaniu numeru PESEL.

  Informujemy również że istnieje możliwość upoważnienia pisemnego innej osoby.

  W związku z powyższym, w celu uzupełnienia bazy danych, podanie numeru PESEL lub złożenia upoważnienia, prosimy o kontakt:

  a) osobiście w biurze Spółdzielni – za okazaniem dowodu osobistego;

  b) w formie pisemnej - drogą elektroniczną smkr.o@wp.pl lub na adres Spółdzielni

  Dodano:

 • ogłoszenie

  Dodano: