Przejdź do treści
Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Funkcja Imię Nazwisko
Przewodniczący RN Bożena Derda
Z-ca Przewodniczącego RN Ryszard Wojciechowski
Sekretarz RN Barbara Szymanowicz
Członek Czesław Mitrus
Członek Stanisław Czyżewicz

 

Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Funkcja Imię Nazwisko
Prezes Zarządu Andrzej Korba
Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy Małgorzata Sadowska

 

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej
Funkcja Imię Nazwisko
Specjalista ds. Ekonomiczno Finansowych Karolina Gruszczyńska
Specjalista ds. Technicznego Utrzymania Nieruchomości Bartosz Chalecki
Specjalista ds. Ekonomiczno Administracyjnych Emilia Suszyńska
Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Marlena Szefer