Przejdź do treści

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych przy telefonicznej obsłudze interesantów - wszelkie informacje telefoniczne mogą być udzielane jedynie dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, po podaniu numeru PESEL.

Informujemy również że istnieje możliwość upoważnienia pisemnego innej osoby.

W związku z powyższym, w celu uzupełnienia bazy danych, podanie numeru PESEL lub złożenia upoważnienia, prosimy o kontakt:

a) osobiście w biurze Spółdzielni – za okazaniem dowodu osobistego;

b) w formie pisemnej - drogą elektroniczną smkr.o@wp.pl lub na adres Spółdzielni